logotype
29-09-2020 | 08:42

Savjet učenika

SAVJET UČENIKA SREDNJE STRUČNE I TEHNIČKE ŠKOLE

 

Februara 2002.godine konstituisan je Forum učenika SSiTŠ. Forum je udruženje učenika koje ih predstavlja i odlučuje u njihovo ime, a čine ga po jedan učenik iz svakog odjeljenja. Na početku školske godine biraju se predsjednik i zamjenik. Dan Foruma je 22.februar.

Prvi predsjednik je bio Davor Simišić, učenik 4.razreda prehrambenih tehničara koji je još tada rekao kako su u većini slučajeva učenička mišljenja bila zapostavljena, te kako ih Forum može dovesti do puta koji vodi demokratizaciji škole. Forum je 2003.godine dobio naziv Savjet učenika, donošenjem Zakona o srednjoj školi. Danas Savjet učenika vodi Tanja Babić, učenik 3.razreda ekonomskih tehničara. Putem oglasne ploče redovno se obavještavaju učenici škole o sastancima Savjeta, aktivnostima, projektima i slično. Na početku svake školske godine, nakon što se konstituiše Savjet učenika, donosi se prijedlog Programa rada za tekuću školsku godinu, nakon čega ide i usvajanje istog.

Savjet učenika ove škole je do sada zabilježio velike rezultate u projektima, o čemu govore zahvalnice, kako one od Udruženja "Minerali", tako i od OKC-a (Omladinskog komunikativnog centra), te su nedavno ostvarili saradnju i sa Lokalnim timom. Rezultati rada pojedinih Savjeta svakodnevno pokazuju koliko ovo tijelo može da doprinese unapređenju rada škole i lokalne zajednice.