logotype
29-09-2020 | 08:17

Vannastavno osoblje

Uprava škole:

direktor :Golić Darko, dipl.inž.

pomoćnik direktora:  Stamenković Dragana, prof.

Stručni saradnici:

pedagog: Drinić BIljana

psiholog: Vesna Glamočanin Nišević

bibliotekar: Svjetlica Duško, prof.

Administracija:

sekretar: Jović Tijana,  dipl. prav.

šef računovodstva: Došenović Radana, dipl. ekon.

Mandić Marija,  finansijski radnik

Ćetojević Jasmina, administrativni radnik

Radno osoblje:

Vukičević Predrag, domar

Malbašić Mihajlo, domar

Dobrić Radovan, noćni čuvar

Pavlović Zorica, spremačica

Vukota Jelisavka, spremačica

Jarmila Malešević, spremačica

Potajac Dragana, spremačica

Stjepanović Stojanka, spremačica